O nás

Myšlenka Novinářského inkubátoru se volně inspiruje někdejším slavným českým nakladatelstvím a vydavatelstvím Melantrich. Jeho zakladatelé nabízí společnou cestu k udržitelné a etické novinařině osvobozené od ekonomických a politických tlaků. Chceme propojovat slušné lidi, dobré projekty, poctivé fachmany (z ČR i zahraničí). Mnoho zbývá udělat, aby se tento sen uskutečnil. Tento web je prvním krokem. Pomozte nám jej vylepšit a posunout dál. Přihlašte se k inkubaci a zapojte se do naší redakce!

Redakce Novinářského inkubátoru
PODZIM 2021

Eliška Baliharová 

Je absolventkou Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a současnou studentkou 3. ročníku politologie na Univerzitě Hradec Králové. Mimo studium se věnuje fotografování produktů a správou sociálních sítí pro firmu Milujeme Dorty. Její zálibou je také sport, současné politické dění či gastronomie. Od Novinářského inkubátoru očekává nabírání zkušeností z novinářského prostředí a možnost případného dalšího rozvoje v oblasti postprodukce.

Anna Fliegerová

Je rozená Pražačka, ale velkou část svého dětství prožila v Sušici na Šumavě. V současné době studuje politologii na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň vede zdejší Politologický klub, který informuje o současném politické dění. V rámci evropského vzdělávacího projektu se zaučuje se na pozici ambasadory, pro svou případnou budoucí kariéru v EU. Je také členkou studentského projektu Euforka, pro který píše popularizačně-naučné články. Mezi její záliby patří rekreační malba, fotografie, film a postprodukce s tím spojená. Věří, že zkušenosti v projektu Novinářský inkubátor jí pomohou v seberealizaci a otevřou ji dveře k potenciálnímu budoucímu povolání. 

Patricie Glossová (postprodukce)

Je absolventkou obchodní akademie a současnou studentkou 2. ročníku oboru politologie na Univerzitě Hradec Králové. Svůj volný čas tráví u klavíru, na fotbalovém hřišti nebo v tanečním sále a svůj zájem o audiovizuální tvorbu a celospolečenské dění by ráda spojila právě v novinářském prostředí. Účastí v Novinářském inkubátoru by tedy ráda nakoukla do potencionálního prostředí své budoucí kariéry.

Boris Ittner (redaktor)

Pochází z Mostu, kde zároveň vystudoval ekonomické lyceum. V současné době studuje poslední ročník bakalářského studia oboru politologie na Univerzitě Hradec Králové, kde je součástí univerzitního Politologického klubu, který má mimo jiné za cíl informovat o celospolečenském dění přístupnou formou. Právě zájem o historii a politické dění by rád využil v novinářské profesi a projekt Novinářský inkubátor tak  vnímá jako vstupní můstek do prostředí jeho možné budoucí kariéry.

Anna Johnová (redaktorka)

Je absolventkou gymnázia a v současnosti studuje obor politologie na Univerzitě Hradec Králové. V budoucnu by chtěla cestovat, rozšiřovat si své obzory a věnovat se práci, která ji bude naplňovat. Mezi její záliby patří kultura, sport a v neposlední řadě politické dění. V Novinářském inkubátoru vidí možnost získat cenné zkušenosti v oblasti žurnalistiky i poznání inspirativních lidí z praxe.

Bára Petrovićová

Je studentkou 3. ročníku oboru politologie na filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současnosti je členkou týmu Euforka, pro který vytváří popularizační články o evropském prostoru a dění. Zajímá se především o krizový management, humanitární pomoc, bezpečnost a slabost má také pro dění na africkém kontinentu.

Ráda by skrze Novinářský inkubátor rozvíjela své schopnosti v oblasti psaní, rozhovorů se zajímavými lidmi a to vše nejlépe se šálkem dobré kávy v ruce. 

Lukáš Rešl (redaktor)

Je absolventem bakalářského studia sociologie na Univerzitě Hradec Králové, přičemž v současné době na téže univerzitě studuje magisterský obor politologie zaměřený na latinskoamerický region. Zajímá se především o společenské dění a mezilidskou komunikaci. Má velmi blízký vztah k českému jazyku, je vášnivým milovníkem kultury i umění – obzvláště hudby, které se aktivně věnuje skrze hudební projekty. Od Novinářského inkubátoru očekává především osvojení základních vlastností novinářské práce, které by se chtěl v budoucnu naplno věnovat.

Václav Štěpař

Rodák z Náchoda, který vystudoval obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch. Pří výběru vysoké školy dal přednost zájmu o politické dění a stal se studentem politologie na Univerzitě Hradec Králové. Mezi oblasti jeho zájmů patří diplomacie a studium mezinárodních vztahů. Baví ho poznávání odlišných kultur. Být součástí Novinářského inkubátoru pro něj znamená přiblížení se oboru žurnalistika přímo v praxi a nabírání tak nových zkušeností, které může případně dále rozvíjet i v profesním životě.

Management Novinářského inkubátoru

Tomáš Bouška

Zakladatel NI. Absolvent politologie na FF UK a FSV UK v Praze (PhDr., PhD.) a švédského programu sociologie (M.A.). Dříve pracoval jako mluvčí MŠMT ČR, zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, v obecně prospěšné společnosti Aspen Institute Prague, v Památníku Šoa Praha – BubnyHeinrich-Böll-Stiftung. Přednáší na New York University Prague. Od roku 2010 vede Spolek Političtí vězni.cz.

Proč vznikl Novinářský inkubátor? Nikdo v ČR novinářskou platformu aktivně nebuduje. A to je škoda! Zvlášť, když se u toho může člověk dost naučit.“

Helena Penno Hartlová

Dvacet let pomáhá uskutečnit projektové vize.
Vystudovala sociologii a politologii na FSS MU a na Dalarna University ve Švédsku. Má dlouholeté zkušenosti z výzkumu veřejného mínění, tvorby marketingových strategií a komunikace. 

Lucie Černá

Vede program organizace Transitions, který propaguje žurnalistiku zaměřenou na řešení (solutions journalism) ve střední a východní Evropě, a koordinuje aktivity spojené s podporou tohoto typu žurnalistiky ve více jak 10 zemích. Tématu se věnuje od roku 2017. Je zároveň také lektorkou a mentorkou, která pomáhá novinářům v regionu střední a východní Evropy přinášet perspektivu řešení do jejich novinářské praxe. V říjnu 2019 se stala členkou programu LEDE Fellowship newyorské organizace Solutions Journalism Network. Dříve pracovala také pro organizaci Ashoka nebo Greenpeace.

Iveta Škrabalová

Absolventka oboru Orální historie – Soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií UK v Praze (Mgr.) a Vyšší odborné školy publicistiky (DiS.). Pracuje v České televizi, v oddělení Nových médií, kde se stará o podporu pořadů. V Novinářském inkubátoru je dobrovolníkem.

Lubor Černohlávek

Absolvent Fakulty sociálních věd UK. Ve své novinářské praxi byl mj. šéfredaktorem deníku Aha,  ředitelem PR TV Nova či šéfredaktorem internetového portálu TN.cz. Nyní pracuje jako zástupce šéfredaktora týdeníku Téma. V Novinářském inkubátoru je dobrovolníkem.