O nás

Myšlenka Novinářského inkubátoru se volně inspiruje někdejším slavným českým nakladatelstvím a vydavatelstvím Melantrich. Jeho zakladatelé nabízí společnou cestu k udržitelné a etické novinařině osvobozené od ekonomických a politických tlaků. Chceme propojovat zkušené mediální harcovníky s pracovitými elévy, koncipovat udržitelné mediální projekty, zapojovat poctivé fachmany z redakcí v ČR i zahraničí. Mnoho zbývá udělat, aby se tento sen uskutečnil. Tento web je prvním krokem. Pomozte nám inkubátor posunout dál. Přihlašte se k inkubaci a zapojte se do naší redakce!

Dílna Novinářského inkubátoru aneb co můžeme nabídnout?

Inkubace začínajících novinářů a novinářek

Naší hlavní činností je poskytovat praktické vzdělávání těm, kteří chtějí nastartovat svoji nezávislou žurnalistickou tvorbu.

Přednášky zaměřené na aktuální trendy v oblasti žurnalistiky

Nabízíme tématické přednášky s výraznými osobnostmi české žurnalistiky a s experty na problematiku soudobé mediální krajiny. Přednášky mohou proběhnout on-line nebo v menším počtu v příjemném neformálním prostředí nebo rádi zavítáme do vaší firmy, instituce, či školy.

Propojování studentů s profesionály

Propojujeme motivované vysokoškolské studenty s renomovanými novináři a umožňujeme jim vyzkoušet si fungovaní novinářské redakce. Organizujeme dílny praktické žurnalistiky na bázi semestrální výuky a letních škol, kde studenti pod vedením našich lektorů vytváří reálné vydání on-line periodika zaměřeného na konkrétní téma.

Semináře mediální gramotnosti

Schopnost orientovat se v záplavě denních zpráv, negativních headlinů a fake news, je čím dál tím obtížněji dosažitelná, a proto nabízíme semináře k mediální gramotnosti, jakousi základní průpravu mediálními hrozbami současnosti.

Vzdělávání seniorů v regionech

Domníváme se, že senioři jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin dezinformacemi a fake news, pročež pořádáme semináře se seniory v jejich domovském prostředí v regionech ČR. Probíráme s nimi témata mediální obezřetnosti a přinášíme jim experty a novináře do panelových diskusí. Podporujeme zároveň mezigenerační výměnu, protože zapojujeme studenty inkubace do příprav a samotných debat s dříve narozenými.

Community Journalism – studijní cesty za lokální problematikou

Nabízíme také zážitkovou novinařinu. Intenzivní ponoření do unikátní situace v doprovodu místních, analýza místního fenoménu, za kterým si musíte dojet, hmatatelný výstup v podobě publikované reportáže či jiného žánru v reálném médiu.

Mediální audit a tématické rešerše

Zajímáte se o specifické téma a nebo byste chtěli vědět, jaký má vaše firma, strategie, či projekt mediální obraz? Jaké konotace a asociace články o vaší činnosti vyvolávají, jak se téma vyvíjí a kde jsou slabiny, silné stránky, příležitosti a ohrožení? Rádi vám s pomocí našich studentů v redakci Novinářského inkubátoru připravíme mediální rešerše na míru.

Příprava komunikačních strategií

Na základě mediálního auditu doporučíme komunikační strategie, jak smysluplně a odlišně komunikovat vaší značku/téma v médiích, aby to rezonovalo s cílovou skupinou.

Rozvíjíme talent našich inkubovaných a pomáháme na svět novým projektům

Nabízíme různé projekty, ve kterých podporujeme talenty našich studentů jako je grafický design, tvorba podcastů, příprava knih do tisku aj.  Na tyto projekty realizujeme crowdfundingové kampaně a velmi rádi do nich zasvětíme i vás.

Stálý tým Novinářského inkubátoru


Tomáš Bouška

Zakladatel a šéf
Absolvent politologie na FF UK a FSV UK v Praze (PhDr., PhD.) a švédského programu sociologie (M.A.). Dříve pracoval jako mluvčí MŠMT ČR, zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, v obecně prospěšné společnosti Aspen Institute Prague, v Památníku Šoa Praha – BubnyHeinrich-Böll-Stiftung. Přednáší na New York University Prague. Od roku 2010 vede Spolek Političtí vězni.cz.


Monika Phuong Le

Projektový management
Narodila se vietnamským rodičům, vyrůstala v západních Čechách, žila a studovala pět let v zahraničí, převážně v Německu a chvíli ve Španělsku. Dva roky pracovala v hospodářském referátu německého velvyslanectví v Praze. Momentálně vedle práce pro Novinářský inkubátor distančně studuje teritoriální studia na FSV UK.


Tomáš Nídr

Šéfeditor a lektor
Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice Mladé fronty Dnes jako editor a redaktor. Tři roky byl zástupcem vedoucího oddělení. V září 2009 přešel na volnou nohu a publikuje v řadě českých médií analýzy a reportáže ze svých cest především po Latinské Americe a Africe. Žije v peruánské Limě.


Barbora Dvořáková

Projektový management
Narodila se v západních Čechách, kde vystudovala gymnázium a ve studiu pokračuje na Vyšší odborné škole publicistiky, kde přispívá svými články do studentského magazínu. Pracovala jako asistentka v Senátu PČR, kde se podílela především na tvorbě mediálních výstupů.