O nás

Myšlenka Novinářského inkubátoru se volně inspiruje někdejším slavným českým nakladatelstvím a vydavatelstvím Melantrich. Jeho zakladatelé nabízí společnou cestu k udržitelné a etické novinařině osvobozené od ekonomických a politických tlaků. Chceme propojovat zkušené mediální harcovníky s pracovitými elévy, koncipovat udržitelné mediální projekty, zapojovat poctivé fachmany z redakcí v ČR i zahraničí. Mnoho zbývá udělat, aby se tento sen uskutečnil. Tento web je prvním krokem. Pomozte nám inkubátor posunout dál. Přihlašte se k inkubaci a zapojte se do naší redakce!

Dílna Novinářského inkubátoru aneb co můžeme nabídnout?

Inkubace začínajících novinářů a novinářek

Naší hlavní činností je poskytovat praktické vzdělávání těm, kteří chtějí nastartovat svoji nezávislou žurnalistickou tvorbu.

Přednášky zaměřené na aktuální trendy v oblasti žurnalistiky

Nabízíme tématické přednášky s výraznými osobnostmi české žurnalistiky a s experty na problematiku soudobé mediální krajiny. Přednášky mohou proběhnout on-line nebo v menším počtu v příjemném neformálním prostředí nebo rádi zavítáme do vaší firmy, instituce, či školy.

Propojování studentů s profesionály

Propojujeme motivované vysokoškolské studenty s renomovanými novináři a umožňujeme jim vyzkoušet si fungovaní novinářské redakce. Organizujeme dílny praktické žurnalistiky na bázi semestrální výuky a letních škol, kde studenti pod vedením našich lektorů vytváří reálné vydání on-line periodika zaměřeného na konkrétní téma.

Semináře mediální gramotnosti

Schopnost orientovat se v záplavě denních zpráv, negativních headlinů a fake news, je čím dál tím obtížněji dosažitelná, a proto nabízíme semináře k mediální gramotnosti, jakousi základní průpravu mediálními hrozbami současnosti.

Vzdělávání seniorů v regionech

Domníváme se, že senioři jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin dezinformacemi a fake news, pročež pořádáme semináře se seniory v jejich domovském prostředí v regionech ČR. Probíráme s nimi témata mediální obezřetnosti a přinášíme jim experty a novináře do panelových diskusí. Podporujeme zároveň mezigenerační výměnu, protože zapojujeme studenty inkubace do příprav a samotných debat s dříve narozenými.

Community Journalism – studijní cesty za lokální problematikou

Nabízíme také zážitkovou novinařinu. Intenzivní ponoření do unikátní situace v doprovodu místních, analýza místního fenoménu, za kterým si musíte dojet, hmatatelný výstup v podobě publikované reportáže či jiného žánru v reálném médiu.

Mediální audit a tématické rešerše

Zajímáte se o specifické téma a nebo byste chtěli vědět, jaký má vaše firma, strategie, či projekt mediální obraz? Jaké konotace a asociace články o vaší činnosti vyvolávají, jak se téma vyvíjí a kde jsou slabiny, silné stránky, příležitosti a ohrožení? Rádi vám s pomocí našich studentů v redakci Novinářského inkubátoru připravíme mediální rešerše na míru.

Příprava komunikačních strategií

Na základě mediálního auditu doporučíme komunikační strategie, jak smysluplně a odlišně komunikovat vaší značku/téma v médiích, aby to rezonovalo s cílovou skupinou.

Rozvíjíme talent našich inkubovaných a pomáháme na svět novým projektům

Nabízíme různé projekty, ve kterých podporujeme talenty našich studentů jako je grafický design, tvorba podcastů, příprava knih do tisku aj.  Na tyto projekty realizujeme crowdfundingové kampaně a velmi rádi do nich zasvětíme i vás.

Stálý tým Novinářského inkubátoru


Tomáš Bouška

Zakladatel a šéf
Absolvent politologie na FF UK a FSV UK v Praze (PhDr., PhD.) a švédského programu sociologie (M.A.). Dříve pracoval jako mluvčí MŠMT ČR, zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, v obecně prospěšné společnosti Aspen Institute Prague, v Památníku Šoa Praha – BubnyHeinrich-Böll-Stiftung. Přednáší na New York University Prague. Od roku 2010 vede Spolek Političtí vězni.cz.


Helena Penno Hartlová

Spoluzakladatelka, fundraising
Dvacet let pomáhá uskutečnit projektové vize.
Vystudovala sociologii a politologii na FSS MU a na Dalarna University ve Švédsku. Má dlouholeté zkušenosti z výzkumu veřejného mínění, tvorby marketingových strategií a komunikace. 


Lucie Černá

Spoluzakladatelka a lektorka
Vede program organizace Transitions, který propaguje žurnalistiku zaměřenou na řešení (solutions journalism) ve střední a východní Evropě, a koordinuje aktivity spojené s podporou tohoto typu žurnalistiky ve více jak 10 zemích. Tématu se věnuje od roku 2017. Je zároveň také lektorkou a mentorkou, která pomáhá novinářům v regionu střední a východní Evropy přinášet perspektivu řešení do jejich novinářské praxe. V říjnu 2019 se stala členkou programu LEDE Fellowship newyorské organizace Solutions Journalism Network. Dříve pracovala také pro organizaci Ashoka nebo Greenpeace.


Monika Phuong Le

Komunikace a projektová koordinace
Narodila se vietnamským rodičům, vyrůstala v západních Čechách, žila a studovala pět let v zahraničí, převážně v Německu a chvíli ve Španělsku. Dva roky pracovala v hospodářském referátu německého velvyslanectví v Praze. Momentálně vedle práce pro Novinářský inkubátor distančně studuje teritoriální studia na FSV UK.


Tomáš Nídr

Šéfeditor a lektor
Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice Mladé fronty Dnes jako editor a redaktor. Tři roky byl zástupcem vedoucího oddělení. V září 2009 přešel na volnou nohu a publikuje v řadě českých médií analýzy a reportáže ze svých cest především po Latinské Americe a Africe. Žije v peruánské Limě.

Redakce Novinářského inkubátoru
PODZIM 2021

Eliška Baliharová 

Je absolventkou Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a současnou studentkou 3. ročníku politologie na Univerzitě Hradec Králové. Mimo studium se věnuje fotografování produktů a správou sociálních sítí pro firmu Milujeme Dorty. Její zálibou je také sport, současné politické dění či gastronomie. Od Novinářského inkubátoru očekává nabírání zkušeností z novinářského prostředí a možnost případného dalšího rozvoje v oblasti postprodukce.

Anna Fliegerová

Je rozená Pražačka, ale velkou část svého dětství prožila v Sušici na Šumavě. V současné době studuje politologii na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň vede zdejší Politologický klub, který informuje o současném politické dění. V rámci evropského vzdělávacího projektu se zaučuje se na pozici ambasadory, pro svou případnou budoucí kariéru v EU. Je také členkou studentského projektu Euforka, pro který píše popularizačně-naučné články. Mezi její záliby patří rekreační malba, fotografie, film a postprodukce s tím spojená. Věří, že zkušenosti v projektu Novinářský inkubátor jí pomohou v seberealizaci a otevřou ji dveře k potenciálnímu budoucímu povolání. 

Anna Johnová (redaktorka)

Je absolventkou gymnázia a v současnosti studuje obor politologie na Univerzitě Hradec Králové. V budoucnu by chtěla cestovat, rozšiřovat si své obzory a věnovat se práci, která ji bude naplňovat. Mezi její záliby patří kultura, sport a v neposlední řadě politické dění. V Novinářském inkubátoru vidí možnost získat cenné zkušenosti v oblasti žurnalistiky i poznání inspirativních lidí z praxe.

Bára Petrovićová

Je studentkou 3. ročníku oboru politologie na filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současnosti je členkou týmu Euforka, pro který vytváří popularizační články o evropském prostoru a dění. Zajímá se především o krizový management, humanitární pomoc, bezpečnost a slabost má také pro dění na africkém kontinentu.

Ráda by skrze Novinářský inkubátor rozvíjela své schopnosti v oblasti psaní, rozhovorů se zajímavými lidmi a to vše nejlépe se šálkem dobré kávy v ruce. 

Lukáš Rešl (redaktor)

Je absolventem bakalářského studia sociologie na Univerzitě Hradec Králové, přičemž v současné době na téže univerzitě studuje magisterský obor politologie zaměřený na latinskoamerický region. Zajímá se především o společenské dění a mezilidskou komunikaci. Má velmi blízký vztah k českému jazyku, je vášnivým milovníkem kultury i umění – obzvláště hudby, které se aktivně věnuje skrze hudební projekty. Od Novinářského inkubátoru očekává především osvojení základních vlastností novinářské práce, které by se chtěl v budoucnu naplno věnovat.

Václav Štěpař

Rodák z Náchoda, který vystudoval obchodní akademii se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch. Pří výběru vysoké školy dal přednost zájmu o politické dění a stal se studentem politologie na Univerzitě Hradec Králové. Mezi oblasti jeho zájmů patří diplomacie a studium mezinárodních vztahů. Baví ho poznávání odlišných kultur. Být součástí Novinářského inkubátoru pro něj znamená přiblížení se oboru žurnalistika přímo v praxi a nabírání tak nových zkušeností, které může případně dále rozvíjet i v profesním životě.