Jarní inkubace 2022 zahájena

Od letního semestru 2022 navazujeme spolupráci vedle Univerzity Hradec Králové nově také s Univerzitou Palackého v Olomouci!

Během jarní inkubace tak přivítáme v redakci Novinářského inkubátoru studenty žurnalistiky z UPOL a studenty politologie z UHK. Během semestru se zúčastní pravidelných přednášek s renomovanými novináři a novinářkami napříč českým mediálním prostorem. Vedle přednášek se inkubovaní zapojí i do tematických exkurzí a na konci semestru představí své on-linové noviny, do kterých vypracují vlastní novinářský příspěvek, ať už v podobě textu, fotoreportáže, audia nebo videa. O průběhu semestru budeme pravidelně informovat na našem facebookovém profilu!