Seminář mediální obezřetnosti (nejen) pro seniory

Poslední z podzimních seminářů o mediálním vzdělávání a kritickém myšlení se bude konat 26. října od 16 hodin v Městské knihovně v Novém Strašecí.  Cyklus debat na téma mediální obezřetnosti vznikl s podporou Americké ambasády v Praze a jeho cílem je podpora mediální obezřetnosti seniorů ve vybraných regionech ČR.

Seminář začne přednáškou Zdeňka Svobody z Nadačního fondu Lepší senior, který bude hovořit na téma mediální obezřetnosti a jak ji lze zlepšovat pomocí kritického myšlení. Andrea Grubnerová, redaktorka České televize ve Středočeském kraji, příblíží práci reportérů a vysvětlí, jak veřejnoprávní novináři ověřují informace a dbají na kvalitu zpravodajství. Na panelu vystoupí také studentka žurnalistiky Aneta Štokrová, redaktorka Radia Wave a lektorka mediálně vzdělávacích workshopů neziskové organizace Faketicky, která poukáže na nástrahy sociálních sítí očima mladé generace.

V rámci tohoto projektu se obecně zaměřujeme na skupinu starších občanů, kteří se ve světě nových médií a moderních technologií příliš neorientují. Usilujeme o zlepšení povědomí o dezinformacích, porozumění základním možnostem ověřování informací, o zvýšenou obezřetnost před řetězovými e-maily a také lepší pochopení životního stylu mladší generace, získání vhledu do světa nových médií a sociálních sítí. Vybíráme lokality s menším zalidněním, kde je přístup k mediálnímu vzdělávání obtížnější a chystáme v nich sérii moderovaných diskusí a seminářů. Budeme se do těchto lokalit několikrát vracet, abychom zde budovali dlouhodobě udržitelnou spolupráci na podporu mediální gramotnosti. Do vybraných komunitních center, knihoven a informačních hubů zamíří experti na mediální vzdělávání a dezinformace, renomovaní novináři, kteří objasní co obnáší práce v médiích a v neposlední řadě i zástupci z řad začínajících novinářů, kteří se seniorům pokusí přiblížit sociální média a svůj vztah k nim.

Na projektu spolupracujeme s organizacemi dlouhodobě se věnujícími mediálnímu vzdělávání seniorů jako je Transitions, ElpidaNadační fond Lepší Senior.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na vás v Novém Strašecí. Účast je zdarma, není nutná rezervace předem.