Mediální krajina s Luborem Černohlávkem

Ve čtvrtek 23. 2. 2022 proběhla první společná online přednáška v rámci letního semestru. Zástupce šéfredaktora týdeníku Téma Lubor Černohlávek se studenty Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci probral téma české mediální krajiny a jejích specifik. 

Novinář Lubor Černohlávek se studenty probral specifika české mediální krajiny. Zdroj: archiv Novinářského inkubátoru

Poslední únorový týden byla první společnou virtuální přednáškou zahájená jarní inkubace 2023 pro studenty Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci.

Zahajujícím tématem pro studenty obou univerzit byla česká mediální krajina a její specifika. Zástupce šéfredaktora týdeníku Téma Lubor Černohlávek s nimi hovořil například o vlivu oligarchů nebo rozparcelovanosti českého mediálního trhu. S budoucími novináři v kontextu se zmíněnými úskalími probral také to, jak těžké je být (dobrým) novinářem.

Setkání bylo velmi hodnotné pro ta následující. Studenti Univerzity Hradec Králové na základě nabitých informací zpracovávají esej, kterou si na našem webu budete moci přečíst už příští čtvrtek.

Děkujeme Luborovi Černohlávkovi i všem zapojeným studentům. Těšíme se na příští týden!

Lubor Černohlávek
zástupce šéfredaktora týdeníku Téma

Lubor Černohlávek je absolventem Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Začínal jako sportovní novinář ve Večerníku Praha. V roce 2004 se podílel na založení časopisu Nedělní Aha!, jehož byl šéfredaktorem. Po vzniku deníku Aha! působil jako zástupce šéfredaktora. V letech 2010 až 2012 byl jeho šéfredaktorem a zároveň zástupcem ředitele integrovaného newsroomu deníků Aha! a Blesk. V roce 2012 odešel do TV Nova, kde byl ředitelem PR a komunikace a šéfredaktorem internetového portálu TN.cz. V roce 2014 se stal zástupcem šéfredaktora nového týdeníku TÉMA.