O aktuální Americe s Danielem Anýžem 

Jako již tradičně, i tuto středu jsme se účastnili setkání s osobností české novinářské praxe. Tentokrát nám byl hostem odborník na americkou politiku a redaktor z vydavatelství Economia Daniel Anýž. Během zajímavé přednášky a následující diskuse jsme probrali řadu témat týkajících se především politické a společenské situace v současných Spojených státech. 

Daniel Anýž

Kariéra 

Dozvěděli jsme se také pár informací o životě Daniela Anýže. I když je původně vystudovaným geologem, k profesi žurnalisty se dostal poměrně brzy. Bylo to na začátku devadesátých let, a to za pomoci redakce tehdejších Studentských listů. Nejen díky tomuto měl k tématu Ameriky blízko již od začátku své kariéry. Že chce danému tématu věnovat svůj profesní život, se naplno rozhodl po dvou studijních pobytech ve Spojených státech, v Georgii a díky Fulbrightově stipendiu ve Washingtonu D. C.  Většinu kariéry strávil ve vydavatelství Economia. Mezi lety 2005 až 2010 působil v USA jako zahraniční zpravodaj Hospodářských novin a v současné době píše o tamní situaci z České republiky. 

Situace ve Spojených státech 

Jaké jsou největší problémy současných Spojených států? V našem povídání jsme nejvíce probírali takzvanou polarizaci společnosti. Tedy postupné rozdělování obyvatel na dvě skupiny. I když ne všechny občany lze do těchto skupin přiřadit, vzniká zde vzájemná nenávist. V případě Spojených států jsou na jedné straně příznivci republikánů a na druhé straně zase demokratů, tedy dvou hlavních stran v tamním bipartijním stranickém systému. Podle slov našeho hosta „vidí jedna skupina v té druhé nepřítele své vlastní země a naopak.“ Jednu z příčin této situace lze spatřovat ve zdejším volebním systému, díky kterému je vždy u moci jedna z těchto dvou stran. Tento systém, konkrétně mluvíme o volbách prezidentských, ale obsahuje další nedokonalý mechanismus. O konečném výsledku nerozhodují získané voličské hlasy, ale počet takzvaných volitelů. Ty kandidáti získávají za vítězství v jednotlivých státech federace a v každém státě jich je rozdílný počet. Již několikrát, naposledy v roce 2016, se tedy stalo, že volby vyhrál kandidát s nižším počtem hlasů voličů.  

To může společnost dále štěpit a vyvolávat v ní negativní emoce. Spojené státy jsou zemí procházející řadou společenských změn, i přesto jsou nám silným partnerem a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla v budoucnu změnit. 

Přání a poděkování 

Na konci našeho povídání nám pan Anýž popřál hodně štěstí do našich působení v žurnalistice a dalších společenskovědních oborech. My mu děkujeme nejen za to, ale hlavně za jeho účast na tomto zajímavém projektu. Poklona patří také lidem z Novinářského inkubátoru a Univerzity Hradec Králové za bezchybnou organizaci. Dále již nezbývá nic jiného než se těšit na další podobná setkání. 

Autory článku jsou Milan Piller a Marek Říha, studenti Univerzity Hradec Králové.