Poslední lekce

V německo-českém projektu Poslední lekce (The Last Lesson) chceme široké veřejnosti přiblížit osudy pronásledovaných žáků za doby komunismu. V rámci studijní cesty z Berlína přes Torgau a Jáchymov do Prahy navštíví deset mladých, mediálně zdatných účastníků z Německa a České republiky příslušná pamětní místa, setkají se s očitými svědky revoluce v roce 1989 a své zážitky zpracují do různých forem digitálního obsahu.

Projekt Last Lesson – přidejte se na výlet za pádem totalit v NDR a bývalém Československu

Pronásledovaní studenti? Nikdy jste o nich neslyšeli? Není divu, protože málo známé jsou osudy těch, kteří byli v socialistických diktaturách ve střední Evropě diskriminováni, vyloučeni ze školy, posláni do dětských domovů nebo si dokonce odpykávali tresty odnětí svobody kvůli svému politickému přesvědčení, angažovanosti v církvi, životnímu stylu, hudebnímu vkusu nebo pacifistickému přesvědčení. Důsledky však byly obrovské. Nezřídka mohly pro mladé lidi drobné odchylky od normy znamenat zásadní škrty v jejich profesním životopise a životních plánech.

V našem německo-českém projektu Poslední lekce (The Last Lesson) chceme široké veřejnosti přiblížit osudy pronásledovaných žáků. V rámci studijní cesty z Berlína přes Torgau a Jáchymov do Prahy navštíví mladých mediálně zdatných účastníků z Německa a České republiky navštíví významná místa paměti obou zemí, setkají se s pamětníky a své zážitky zpracují do různých forem digitálního obsahu. Na základě rozhovorů vzniknou scénáře čtyř grafických románů, z nichž každý sleduje osudy dvou pronásledovaných německých a dvou českých studentů. Ty pak budou zpracovány profesionálními ilustrátory. Projekt bude završen dvěma veřejnými akcemi, na nichž budou čtyři grafické romány představeny a bude na nich poukázáno na současnou angažovanost mladých lidí.

Představte si, že posloucháte rap – a jste vyloučeni ze školy.

Představte si, že odmítáte náboženství – a nesmíte studovat.

Představte si, že nesouhlasíte s Trumpem – a musíte do vězení.

Přesně to se stalo tisícům mladých lidí v NDR, v Polsku či v Československu. Milovali americkou rockovou hudbu a komiksy. A zaplatili za to vysokou cenu: domov, vězení, žádná maturita. Práce a kariéra? Bez šance!

Příběhům těchto pronásledovaných studentů se veřejnost téměř nevěnuje. My to měníme – s vámi!

Akce je pro vás vhodná, pokud:

  • je vám 18 až 23 let,
  • jste aktivní na sociálních sítích,
  • rádi píšete, fotíte nebo natáčíte videa,
  • máte zájem o soudobé dějiny.

V takovém případ máte příležitost přidat se na cestu po stopách perzekuovaných studentů na trase Berlín, Torgau, Jáchymov a Praha!

Vyplněnou přihlášku (v pdf) můžete odeslat na e-mailovou adresu Julia Aertken: ja@eab-berlin.eu

Studijní cesta se uskuteční od 22. do 26. října 2021. Účastnický poplatek je 30 Euro. Pokryje náklady na přepravu, ubytování, stravu a samotný program. Účastníci z České republiky budou z Prahy do Berlína přepraveni minibusem.


Studijní cesta se uskuteční ve spolupráci s českou nevládní organizací Političtí vězni.cz. Projekt Poslední lekce je financován Spolkovou nadací pro studium komunistické diktatury ve východním Německu, Česko-německým fondem budoucnostiberlínským zmocněncem pro přehodnocení diktatury SED.