SEMINÁŘ O MEDIÁLNÍ OBEZŘETNOSTI (NEJEN) PRO SENIORY

Další z našich seminářů o mediální gramotnosti je za námi. Debata na Božím Daru se uskutečnila 16. září. Cyklus debat na téma mediální obezřetnosti vznikl s podporou Americké ambasády v Praze a jeho cílem je podpora mediální obezřetnosti seniorů ve vybraných regionech ČR.

 Ve čtvrtek 16. září 2021 se uskutečnila další beseda o mediálním vzdělávání a kritickém myšlení, tentokráte v krásném prostředí Krušných hor, na Božím Daru, v přednáškovém sále Městského úřadu.

Debatu uvedl svou přednáškou Zdeněk Svoboda z Nadace Lepší Senior, který hovořil o mediální obezřetnosti. Daniela Tunklová, redaktorka ČT z redakce Karlovarského a Plzeňského kraje, přiblížila práci ve zpravodajství a ověřování informací v každodenním zprávařském provozu. Dalším tématem byly sociální sítě a jejich nástrahy z pohledu zástupců mladší generace, kterou na akci reprezentovala krušnohorská rodačka a alumni Novinářského inkubátoru, Bára Dvořáková

V rámci tohoto projektu se obecně zaměřujeme na skupinu starších občanů, kteří se ve světě nových médií a moderních technologií příliš neorientují. Usilujeme o zlepšení povědomí o dezinformacích, porozumění základním možnostem ověřování informací, o zvýšenou obezřetnost před řetězovými e-maily a také lepší pochopení životního stylu mladší generace, získání vhledu do světa nových médií a sociálních sítí. Vybíráme lokality s menším zalidněním, kde je přístup k mediálnímu vzdělávání obtížnější a chystáme v nich sérii moderovaných diskusí a seminářů. Budeme se do těchto lokalit několikrát vracet, abychom zde budovali dlouhodobě udržitelnou spolupráci na podporu mediální gramotnosti. Do vybraných komunitních center, knihoven a informačních hubů zamíří experti na mediální vzdělávání a dezinformace, renomovaní novináři, kteří objasní co obnáší práce v médiích a v neposlední řadě i zástupci z řad začínajících novinářů, kteří se seniorům pokusí přiblížit sociální média a svůj vztah k nim.

Na projektu spolupracujeme s organizacemi dlouhodobě se věnujícími mediálnímu vzdělávání seniorů jako je Transitions, ElpidaNadační fond Lepší Senior.

Předběžné rezervace prosíme zde.