Soňa Peková a její údajné nežádoucí účinky Pfizeru

Na dezinformačních prokremelských webech cz24.news, AC24, NezavisláMedia se v posledních týdnech objevují hned několik vyjádření genetičky Soni Pekové, která obsahují řadu nepravdivých informací týkajících se očkování proti koronaviru. V jednom z videí, které se stalo zvláště virálním na Facebooku, Peková popisuje údajné nežádoucí účinky vakcíny proti COVID-19 od společnosti Pfizer. Dané video bylo nezávislými fact-checkingovými organizacemi spolupracujícími s Facebookem označeno jako „příspěvek s chybějícím kontextem“.

Soňa Peková ve videu o nově zveřejněném dokumentu popisujícím nežádoucí účinky u lidí naočkovanými vakcínou Pfizer uvádí, že vakcína údajně „způsobila úmrtí až 1 200 lidí, dvě desítky potratů a další závažné komplikace“. Zpráva organizace Public Health and Medical Professionals for Transparency ale neurčuje žádnou příčinu smrti a daná úmrtí vůbec nespojuje s vakcínou Pfizer. Ve zprávě nestojí ani další informace, které Soňa Peková ve videu uvádí. Potraty či zvýšený počet vedlejších účinků u žen zpráva také s vakcínou nepropojuje.

Podle fact-checkingového serveru Demagog.cz ve svém vyjádření Soňa Peková překládá anglický dokument, ale nejedná se o zmíněný dokument od Public Health and Medical Professionals for Transparency. Pouze překládá text videoreportu od Mika Adamsa, známého jako The Health Ranger. Závěry tohoto shrnutí plně odpovídají jejímu projevu a články jsou publikovány s ilustračními fotografiemi, které se ocitly právě na dokumentech, které Peková ve svém vyjádření překládala. Mike Adams je známý sdílením nepravdivých informací týkajících se očkování a zdravotní péče. Na dezinformace z webů provozovaných serverem Mika Adamse NaturalNews.com upozorňovaly v minulosti organizace jako např. PolitiFact nebo FactCheck.org. Soňa Peková ve videu zřetelně překládá článek Mika Adamse a pomíjí data uvedená v původně zmíněném dokumentu, která jasně uvádí, že by čtenář neměl hledat příčinnou souvislost mezi očkováním a zdravotními problémy respondentů. Peková ale nepravdivě uvádí, že úmrtí a komplikace byly způsobeny vakcínou a své názory nečerpá ze zmíněné zprávy, ale vše přebírá právě z dezinformačního serveru Natural News.

Rozšiřování dezinformačních videí a podporování poplašných zpráv s chybějícím kontextem je jednou ze známých taktik prokremelských webů. Genetička Peková využívá údaje z dokumentu, ve svých závěrech ale ignoruje metodologii dokumentu a dané informace nesprávně interpretuje. Informace, které tedy mají citovat odborný dokument, jsou buď vlastní závěry paní Pekové nebo převzaté dezinformace z webu Natural News. Příčinná souvislost mezi očkováním a zdravotními problémy neexistuje a dobrovolná hlášená data nelze vztáhnout ke všem očkovaným.

Autorem článku je Adam Kratschmer

Zdroje:
https://www.mcgill.ca/oss/article/quackery/mike-adams-building-alternate-reality-online
https://www.factcheck.org/2016/02/gmos-didnt-cause-zika-outbreak/
https://www.politifact.com/factchecks/list/?speaker=naturalnewscom
https://www.factcheck.org/2016/02/gmos-didnt-cause-zika-outbreak/
https://demagog.cz/diskuze/sona-pekova-a-udajne-nezadouci-ucinky-vakcin