Latinská Amerika s Tomášem Nídrem

Tématem středeční online přednášky s hostem Tomášem Nídrem byla novinařina na volné noze. Tomáš se se studenty Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci podělil o svoje zkušenosti s touto profesí, její klady a zápory a přidal i několik užitečných rad.

Tomáš Nídr

Osobní život

Tomáš Nídr je externí spolupracovník Deníku N. V mládí vystudoval politologii na Univerzitě Karlově, se kterou i nadále spolupracuje. Od roku 2001 pracoval v zahraniční rubrice Mladé fronty Dnes jako redaktor, o tři roky později byl zástupcem vedoucího oddělení. V roce 2009 se stal novinářem na volné noze. Dnes publikuje v řadě českých médií, jako jsou Deník N, Hospodářské noviny a Respekt, kde publikuje reportáže o svých cestách především po Latinské Americe. Tomáš Nídr o latinské Americe nepíše však z České republiky, ale přímo z místa dění, žije totiž v peruánské Limě. [1]

Jaké to je být novinářem na volné noze?

Co vás napadne pod pojmem novinařina na volné noze? Pro někoho je to svoboda psaní, pro jiného nejistota pravidelného příjmu. Pravdou je obojí. Jak Tomáš uvedl, práce v redakci Mladé fronty Dnes ho v roce 2009 již nenaplňovala a sám cítil, že by chtěl ze světa ještě kus vidět. Odchod z redakce pro něho samotného zvláště obtížný nebyl, v té době neměl Tomáš rodinné závazky, a proto se cestování mohl věnovat naplno. Nakonec mu, jak sám tvrdí, volná pracovní doba a svoboda psaní učarovaly natolik, že u toho zůstal.  A že mu to jde! 

Jak lze financovat svoji práci?

Druhou stránkou věci být svým pánem jsou finance. Tomáš přiblížil hned několik možností financování této profese a také vysvětlil, že bez vedlejšího pracovního poměru je tato práce existenčně stresující. V podstatě novinář na volné noze uzavírá smlouvy s různými médii. Těmto vydavatelům potom novinář poskytuje svou tvorbu. Média za každý článek určují výši honoráře podle různých faktorů. Například jak aktuální či zajímavý článek je, jaké komplikace byly s psaním článku spojeny, zda se jedná o nebezpečnou oblast, a novinář se vystavuje osobnímu nebezpečí, či jak bylo náročné dohledávání informací, které nejsou veřejně dostupné.

Jako další zdroj financí je možné využít i granty, ty jsou však jednorázového charakteru a celková výše takových grantů není nijak závratná, jedná se o sumy v řádech několika tisíc korun. Takové granty na určité téma nebo okruh témat vypisují různé organizace. Novináři se potom účastní výběrového řízení a výherce má zelenou pro psaní.

Tomáš si navíc přivydělává i jako volební pozorovatel. Tuto profesi také krátce představil. Práce volebního pozorovatele na pozorovací misi je shromažďovat z jednotlivých lokálních okrsků daných států informace na základě setkávání se se zástupci okrsků, doptávání se na podrobnosti týkajících se voleb, jejich financování nebo administrativu. Pozorovatel poté sepíše zprávu a odešle do hlavního štábu, který následně z jednotlivých zpráv z různých koutů země sestaví komplexní report.

Komu své články nabízet?

Tomášovo předchozí zaměstnání v redakci MF Dnes považuje za výhodu. Proč? Protože se zná s mnohými českými novináři a rozličnými redakcemi, a tudíž je snazší svou práci nabídnout někomu, kdo vás zná než někomu, kdo o vás nikdy neslyšel.

Při vymýšlení tématu a shromažďování potřebných materiálů je výhodné již předem uvažovat na tím, kterému médiu by se výsledný článek mohl líbit a jaká cílová skupina by o něj mohla projevit zájem. Je tedy dobré svůj budoucí příspěvek zaměřovat na konkrétní médium už při jeho sepisování.

Dále Tomáš při přednášce poradil rozvahu nad nabídkou článku médiím. Podle něho je důležité svůj článek nerozesílat hromadně redakcím, i když se toto může zdát jako logický krok pro lepší uplatnění. Naopak když máme vybrané určité médium, kde bychom chtěli publikovat náš článek, je dobré ho poslat pouze a výhradně jemu a pár dnů sečkat na odpověď, až poté můžeme svůj článek nabídnout dalším redakcím. Takto si autor získá svou unikátnost a dobrou pověst. Ale pozor! Může nastat problém s aktuálností takových článků, protože než přijde odpověď z redakce, je možné, že se situace mezitím změní a my můžeme začít znovu. Proto, jak Tomáš opět připomíná, je dobré mít známosti.

Závěrem Tomášova rada pro zájemce novinařiny na volné noze

Pokud toužíme po takové práci, je podle Tomáše přeci jenom nejlepší začít svou kariéru v redakci média. Proč? Kvůli znalostem a dovednostem, zde se naučíme, jak správně psát články, jaký rozsah danému tématu věnovat či práci s titulkem. Po tomto zaučení v novinářském světe můžeme začít sepisovat svůj cestovatelský sen stejně jako Tomáš.

Autory článku jsou Tereza Fléglová, Adéla Kresničerová a Samuel Kalianko, studenti Univerzity Hradec Králové.

Zdroje:

1. https://denikn.cz/autor/tomas-nidr