Startuje projekt mediální gramotnosti v regionech

S radostí představujeme nový projekt Novinářského inkubátoru, který vzniká s podporou Americké ambasády v Praze. Cílem projektu je podpora mediální obezřetnosti seniorů ve vybraných regionech ČR.

PRVNÍ CYKLUS DEBAT ZAHÁJÍME SE SENIORY V JÁCHYMOVĚ

 V úterý 29. června 2021 v 16:00h bude v jáchymovském přednáškovém sále při Evangelickém kostele Spasitele zahájena úvodní beseda. Uvede ji Zdeněk Svoboda z Nadace Lepší Senior, který bude hovořit o mediální obezřetnosti. Dalším tématem budou například sociální sítě a jejich nástrahy, které budou seniorům interpretovány z pohledu zástupců mladší generace, kterou bude na akci reprezentovat jáchymovská rodačka a alumni Novinářského inkubátoru, Bára Dvořáková

Druhá akce proběhne v srpnu 2021 v Jižních Čechách (datum a přesnou adresu upřesníme). Dále zamíříme v září na Boží dar, opět Karlovarský kraj, a do dalších měst na severu Čech. Přesné datum a místo konání upřesníme podle aktuálních pandemických opatření. Předběžné rezervace prosíme zde.

Zaměřujeme se na skupinu starších občanů, kteří se ve světě nových médií a moderních technologií příliš neorientují. Usilujeme o zlepšení povědomí o dezinformacích, porozumění základním možnostem ověřování informací, o zvýšenou obezřetnost před řetězovými e-maily a také lepší pochopení životního stylu mladší generace, získání vhledu do světa nových médií a sociálních sítí.

Vybíráme lokality s menším zalidněním, kde je přístup k mediálnímu vzdělávání obtížnější a chystáme sérii moderovaných diskusí a seminářů. Začneme v červenci v Karlovarském kraji, v krušnohorské oblasti bývalých Sudet, v Jáchymově a v této oblasti navštívíme také Boží Dar. Budeme se do těchto lokalit několikrát vracet, abychom zde budovali dlouhodobě udržitelnou spolupráci na podporu mediální gramotnosti.

Do vybraných komunitních center, knihoven a informačních hubů zamíří experti na mediální vzdělávání a dezinformace, renomovaní novináři, kteří objasní co obnáší práce v médiích a v neposlední řadě i zástupci z řad začínajících novinářů, kteří se seniorům pokusí přiblížit sociální média a svůj vztah k nim.

Na projektu spolupracujeme s organizacemi dlouhodobě se věnujícími mediálnímu vzdělávání seniorů jako je Transitions, ElpidaNadační fond Lepší Senior.