Novinářský inkubátor podporuje otevření Rudé věže smrti

Praha/Ostrov 14. května 2021

Při příležitosti 32. ročníku pietního ceremoniálu “Jáchymovské peklo” zahájí Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR) návštěvní sezonu v národní kulturní památce Rudá věž smrti u Ostrova. Novinářský inkubátor bude u toho.

Rudá věž smrti byla zapsaná v roce 2019 na seznam kulturního dědictví UNESCO. V 50. letech 20. století budova a okolní areál sloužily jako třídírna a úpravna československé uranové rudy a komunistický pracovní tábor převážně pro politické vězně Vykmanov II (krycí název „L“).

Novinářský inkubátor tento unikátní prostor pomůže mediálně zaštítit. Začínající novinářky a novináři se zapojí do jeho mediální komunikace. „Považujeme za čest zapojit se do příprav otevření místa s tak silným příběhem, jaký uranová třídírna pod Krušnými horami má. Novinářský inkubátor vychází z myšlenky učení praxí a pro začínající žurnalisty skýtá unikátní příležitost spojit řemeslo s pochopením paměti místa,“ vysvětluje Tomáš Bouška, zakladatel Novinářského inkubátoru a předseda Spolku Političtí vezni.cz.

Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s NI a dalšími partnery plánuje otevřít v Rudé věži smrti mezinárodní památník a vzdělávací centrum, které budou historii tohoto místa důstojně připomínat. „Zájemcům z řad školské i široké veřejnosti budou na místě k dispozici průvodci na pravidelném návštěním okruhu v exteriéru i interiéru budovy věže. Vedle nového parkoviště zde návštěvníci naleznou stánek s občerstvením a návštěvnické centrum,“ uvedl Ing. Petr Dub, předseda předsednictva Konfederace politických vězňů ČR, která areál národní památky spravuje.

Novinářský inkubátor, jako mediální partner projektu, pomůže na věž zvát novináře a publicisty, informovat faktograficky, ale i prostřednictvím kulturních akcí, autorských čtení, hudebních vystoupení, komunikace příběhů vězněných, předmětů a míst spojených s vězněním politických vězňů. Z dlouhodobého hlediska se v místě nabízí pomoci nastartovat citlivou vzdělávací nabídku přímo v prostorách RVS a se zapojením občanské společnosti a odborné veřejnosti.

„V připravované expozici budou poprvé veřejnosti představeny archeologické nálezy z výzkumů nedalekých trestních pracovních táborů Nikolaj a Eliáš. Jedná se zejména o osobní předměty vězňů, pozůstatky vybavení a konstrukce vězeňských baráků, které poskytují hmatatelné svědectví o životních podmínkách v táborech spojených s nasazením nesvobodné pracovní síly při těžbě uranu, včetně tisíců politických vězňů,“ doplnil doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., vedoucí katedry archeologie z Fakulty filozofie Západočeské univerzity v Plzni.

„Velice nás těší, že jsme mohli podpořit otevření věže. Náš kolega Jakub Jareš se podílel na školení týmu průvodců, který pomůže zabezpečit letošní sezonu na Rudé věži smrti. Jde o zcela výjimečné místo paměti, které si žádá systematickou pozornost historiků, archivářů a dalších odborníků. Naším výzkumem a dalšími aktivitami chceme dlouhodobě pomáhat poznání a zpřístupňování této unikátní památky,“ potvrdil Mgr. Ondřej Matějka, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ČR.