Čeští Elfové už téměř čtyři roky bojují proti dezinformacím

Ruská informační válka a stále se zvyšující přítomnost dezinformací v internetovém prostoru přiměla k akci skupiny dobrovolníků známých pod názvem Elfové. Dali si za cíl, čelit pro-kremelským dezinformacím, a to zejména uváděním na pravou míru a pravidelným monitoringem dezinformačních webů. Jedná se přitom o neplacené dobrovolníky, kteří veškerou práci odvedou ve svém volném čase. První taková uskupení se objevila v baltských státech, jelikož právě tyto státy jsou ruským dezinformacím vystavovány v první linii.

V českém prostředí se skupina poprvé zformovala v roce 2018 pod jménem Čeští elfové, přičemž první reporty jsou na webu Českých elfů dohledatelné již k únoru 2019. Jak uvádí článek Respektu ze stejného roku, elfové v Česku si vzali za úkol identifikovat nepřátelské sítě a „s různými identitami působit uvnitř dezinformačních komunit na sociálních sítích“ a v „komunitách produkujících řetězové maily“. Čeští elfové pracují pouze zdarma. Jsou mezi nimi podle vlastních slov studenti, lékaři, ale také třeba hasiči, řemeslníci nebo podnikatelé.

Za dobu svého působení na české internetové scéně dokázali Čeští elfové shromáždit důkazy o dezinformační taktice a sestavovat kvalitní týdenní i měsíční reporty mapující dezinformační aktivity cizích států na českém území, čímž významně přispívají v boji proti dezinformacím. Jejich analýzy jsou užitečným zdrojem poznání pro novináře, politology i bezpečnostní komunitu.

Řetězové emaily jako hrozba nejen pro seniory

Mezi jeden z nejobsáhlejších počinů Českých elfů patří databáze řetězových emailů, které jsou v Česku šířeny především mezi seniory a obecně dříve narozenými. O nebezpečí těchto zpráv je pojednáno zde. Jejich charakteristickým znakem je nulová ekonomická náročnost a šíření v uživatelově soukromí. Šiřitelé takových zpráv nepředpokládají, že si koncový čtenář informaci dál ověří, a spoléhají také na důvěru mezi známými, kteří nepovažují za nutné ověřovat nebo rozporovat informace, které jim kamarád přes email zašle.

Českým elfům se dlouhodobě daří prezentovat vzorek řetězových emailů, převážně s dezinformačními sděleními, které jim zasílají další dobrovolníci k analýze. Takovým dobrovolníkem může být každý, kdo zašle řetězový email na adresu posli.retezak@seznam.cz. Takto získané údaje elfové soustřeďují do databáze řetězových emailů, která uživateli nabízí např. funkce filtrování podle klíčových slov, indexaci podle charakteristických tagů nebo časových údajů a shromažďuje přesné znění hromadné zprávy včetně jejích příloh.

Příkladem využití takto koncipovaného systému na úschovu hromadných dezinformací může být kolekce manipulativních textů, obrázků a videí, které prostřednictvím elektronické pošty bagatelizují kauzu Vrbětice. Za první tři týdny od vypuknutí této kauzy v dubnu 2021 shromáždili elfové v databázi už celkem 63 řetězových emailů s touto tématikou. Většina stínuje a prohlubuje produkci dezinformačních webů, jak je u řetězových emailů zvykem. Čtyřicet čtyři z nich útočí na instituce, dvacet jedna rozvíjí konspirační teorie, osm vzývá česko-ruské bratrství a čtyři z nich se snaží zalíbit čtenáři odlehčenou, rádoby vtipnou formou.

Na těchto konkrétních poznatcích z elfské databáze se dá ilustrovat, že Rusové věděli s předstihem, že Česko má důkazy o zapojení jejich tajných agentů do explozí vrbětických muničních skladů v roce 2014. Uvedl to ostatně i ředitel českého vojenského zpravodajství Jan Beroun v rozhovoru pro HN, kde explicitně říká: „Jednoznačně vidíme zvýšenou aktivitu různých proruských sociálních sítí, dezinformací a zkreslených interpretací faktů. Takže Rusové na to zjevně byli připravení a přizpůsobili tomu svou strategii.“

V současné době je elfská databáze přístupná pouze novinářům a výzkumníkům. Čeští elfové však pracují na její zabezpečené verzi, která bude ještě letos přístupná široké veřejnosti.

Natalie Vaidišová a Tomáš Bouška