Rusko láká Čechy do bojů na Ukrajině

Ruská dezinformační kampaň dál mobilizuje Čechy ochotné vydat se bojovat na Ukrajinu

Ilustrační foto. Zdroj.

Podle posledních informací agentury ČTK bylo ruské vojenské cvičení prováděné na Krymu a poblíž hranice východní Ukrajiny ukončeno k 1. 5. 2021, kdy měl být dokončen přesun posledních ruských jednotek. Vojenské cvičení vyvolalo neklid u představitelů západních států, zejména Francie a Německa, kteří i přes blížící se ukončení zůstávají stále ostražití. Situace v oblasti zůstává napjatá od ruské vojenské okupace Krymského poloostrova, která začala v únoru 2014. Vojenské obsazení poloostrova bylo následováno tzv. „referendem“, uskutečněným pod ruskou kontrolou, jehož údajné výsledky využívá ruská vláda jako podklad pro legitimizaci své agresivní zahraniční politiky v rámci anektování Krymského poloostrova. Anexe poloostrova byla téměř bezprostředně následována vznikem dalšího konfliktu na východě Ukrajiny, kde Ruskem podporovaní povstalci obsadili území s centrem v Doněcku a Luhansku. Tato okupovaná území slouží podle některých expertů dodnes ruské vládě jako prostředek k vytváření nátlaku na Ukrajinu a její vedení.

Ukrajina nicméně zdaleka nebyla jediným státem vtaženým do ruské agrese. Hned čtyři měsíce po ilegální anexi Krymu a rozpoutání války na ukrajinském Donbasu sestřelili 17. července 2014 Ruskem podporovaní povstalci z Donbasu za pomoci ruské vojenské techniky Let Malaysia Airlines 17, při němž zahynulo 298 lidí 17 národností. O další tři měsíce pak Rusko do své polootevřené války proti Ukrajině vtáhlo i Českou republiku, když její zpravodajci z vojenské rozvědky GRU zařídili výbuch muničního skladu ve Vrběticích, při němž zemřeli dva nevinní lidé. Sklad totiž obsahoval dodávku 80 tun munice a 10 000 samopalů, které měly přes bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva putovat právě na Rusy napadanou Ukrajinu. Celou operaci měla na starost speciální jednotka GRU s číslem 29155, jež má na starost právě akce tohoto typu a na seznam svých násilných akcí si v následujících letech připsala minimálně otravu Sergeje Skripala a jeho dcery v roce 2018, pokus o puč v Černé hoře v roce 2016, který měl vést k zabránění vstupu Černé Hory do NATO a destabilizační kampaň v Moldavsku. Nebo právě také otravu zmíněného zbraňového překupníka Gebreva, a to jen pár měsíců po své teroristické akci ve Vrběticích, konkrétně v dubnu a následně i v květnu 2015, a to právě kvůli jeho dodávkám zbraní a munice přímo ukrajinskému ministerstvu vnitra a Národní gardě. Gebrev se však z obou otrav, které ruští zpravodajci provedli s nejvyšší pravděpodobností novičokem, nakonec zotavil.

Jak však aktuálně prozrazuje pátrání investigativního serveru Bellingcat, Gebrev osobně nebyl v Bulharsku jediným cílem. Dle nejnovějších důkazů se ruští zpravodajci z jednotky 29155 zaměřili v Bulharsku i na jeho válečné zboží opět určené pro Ukrajinu a způsobili výbuch minimálně ve čtyřech dalších muničních skladech.

Anexe Krymu odstartovala dezinformační kampaně

Anexe Krymského poloostrova v roce 2014 znamenala také zásadní mezník ve vývoji dezinformační kampaně jako nástroje ruského hybridního válčení a od té doby figuruje jako jedna ze zásadních bezpečnostních hrozeb, což je patrné i z výročních zpráv BIS, kde se právě v roce 2014 poprvé objevuje hlubší zaměření na „spektrum nástrojů ruské propagandy“. Silná dezinformační kampaň, která doprovázela ruskou agresi na Ukrajině, měla za cíl zejména zdiskreditovat ukrajinské státní představitele a delegitimizovat veškeré aktivity ukrajinské vlády. Hlavními nástroji šíření dezinformací se stala rusko-jazyčná média, zejména pak televizní vysílání a webové stránky založené čistě za účelem podpory pro-kremelských narativů na území Ukrajiny, jakými je například web Rusvesna založený roku 2014. Významnou roli sehrávají sociální sítě, kde se v prostředí pro-rusky orientovaných uživatelů nebo uměle vytvořených profilů šíří narativy vyvolávané právě výše zmíněnými prostředky.

Jako základní taktiky ruské informační války jsou označovány zejména snahy o vytváření jakési mlhy, kdy pomocí zarytého odmítání, popírání a relativizování faktů smazávají představitelé ruského státu hranici mezi pravdou a nepravdivými informacemi. Využíváno je množství narativů, z nichž nejčastější je označování ukrajinské vlády za „fašisty“, využití historické argumentace nebo odkazování se na „ochranu“ rusko-jazyčného obyvatelstva na Ukrajině jako ospravedlnění vojenské agrese.

Ruská dezinformační kampaň je podstatnou součástí konfliktu na Ukrajině, nesoustředí se však jen na ukrajinské území. Dezinformace proudící z ruských webů představují významnou bezpečností hrozbu ve státech střední a východní Evropy. V českém prostředí se jedná o pro-kremelské dezinformační weby, kterými je zejména Sputnik, financovaný přímo ruskou vládou, nebo Aeronet, u nějž se ruské propojení ukázalo díky reportáži deníku Respekt. Těmito dvěma weby však česká pro-ruská dezinformační scéna zdaleka nekončí. Seznam některých webů a profilů na sociálních sítích, které se soustavně věnují šíření kremelského narativu, dali dohromady například Manipulátoři a objevují se na něm jména jako Jiří Černohorský nebo Jana Peterková, kteří se pravidelně snaží sehrávat svou roli zejména na demonstracích proti vládním nařízením.

A právě proruské dezinformace sehrály svou roli i při mobilizaci českých domobraneckých spolků. Ty se začaly formovat kolem roku 2014 a 2015, tedy právě až po ruském útoku na Ukrajinu a zároveň v souvislosti se začínající migrační krizí, která se ale České republiky v zásadě nijak nedotkla s výjimkou dezinformačních narativů o její údajné hrozbě pro Českou republiku. To však bohatě stačilo, a tak v České republice postupně vznikly tři paramilitární uskupení: Českoslovenští vojáci v záloze za mír, Národní domobrana a Zemská domobrana. Kvůli svým aktivitám, které zahrnovaly šíření proruských dezinformací právě třeba o údajném ukrajinském fašismu, stycích s představiteli ruské federace, včetně ruských tajných služeb a svému výcviku se zbraněmi se nicméně hned v prvním roce svého vzniku začaly dostávat do výročních zpráv české kontrarozvědky BIS a Centra pro terorismus a hybridní hrozby. Jejich aktivity nicméně nezůstaly pouze ve výcvikové a internetové rovině.

Ruská propaganda vykreslující Ukrajinu jako fašistický stát, který tyranizuje ruskojazyčné obyvatelstvo totiž dosáhla i toho, že byla Česká republika do Ruskem zahájeného konfliktu na Ukrajině vtažena i skrze české občany napojené na paramilitární skupiny, kteří se vydali bojovat na Donbas, aby podpořili tamní Ruskem podporované vzbouřence. Důkazem pro zásadní roli propagandy v celém procesu mohou být třeba soudní výpovědi domobranců, kteří se z Donbasu po několika měsících či letech vrátili zpět a kvůli svému zapojení do bojů na straně vzbouřenců dostali za mříže. Na svobodě však až do doby post-Vrbětické zůstávali na svobodě organizátoři některých z těchto cest českých domobranců na Donbas, mezi které patřili právě lidé stojící v čele již zmíněných spolek Československých vojáků v záloze, kteří cesty organizovali za pomocí ruské kontrarozvědky FSB. Skupina se tak s nejvyšší pravděpodobností rozpadla, nadále však aktivně funguje již zmíněná Národní domobrana a na Donbase stále bojuje několik českých občanů zlákaných do bojů ruskou propagandou. 

Navzdory údajnému ukončení cvičení k začátku května však experti zůstávají skeptičtí a zejména oznámení stáhnout jednotky během jednoho týdne považují vzhledem k náročnosti za nereálné. Přesunutí ruských vojenských jednotek k hranicím Ukrajiny také považují za důkaz toho, že Putinova agresivní zahraniční politika cílená na území Ukrajiny je stále klíčové téma. Například podle příspěvku na webu Atlantic Council je jedním z možných vysvětlení ruského cvičení vedle demonstrace síly také testování soudržnosti mezinárodní komunity a zjišťování, do jaké míry je možné očekávat její podporu pro Ukrajinu. Ukrajině však dle mnohých expertů nebezpečí skrze potenciální ruský útok, který by mohl vést až k Podněstří, stále hrozí a tím pádem hrozí nebezpečí i České republice, kterou Rusko svými útoky ve Vrběticích, propagandou a vlákáním českých domobranců do celého konfliktu zatahuje. 

#Strážci

Natalie Vaidišová a Jindřich Přívratský