Prokremelskou pátou kolonu musíme konečně odmítnout

Rozhovor s mluvčím internetové skupiny Čeští elfové, Vítem Kučíkem

Vít Kučík

Dalším dnem probíhá ruská agrese na Ukrajině. Jak vnímají situaci čeští Elfové?

Dlouhodobě registrujeme nárůst ruské dezinformační kampaně. V českém kyberprostoru ten nárůst není tak skokový, jako byl v kauze Vrbětice. Na ní mělo Rusko eminentní zájem spojený přímo s ČR. Tam byl obrovský skok v nárůstu dezinformací prakticky přes noc. Nyní vidíme pozvolný růst už od podzimu a v posledních dnech je téměř exponenciální. To znamená, že jsme na dvoj- až trojnásobku toho, co bylo před půl rokem.

Když bychom si to měli laicky představit, jak se nárůst dezinformačního toku projevuje?

Sledujeme tu tři základní informační kanály, kterými se ruské dezinformační kampaně v českém kyberprostoru realizují. Jsou to dezinformační weby, řetězové e-maily a sociální sítě. Dominantním tématem je rusko-ukrajinská problematika.

Takže ta dezinformační příprava jde ruku v ruce s reálným vojenským útokem Ruské federace?

Ano. Už v prosinci jsme zaznamenali nárůst zájmu o tuto tématiku a ten se zvyšoval až do současnosti.

Co je hlavním sdělením dezinformátorů?

Naše zjištění jsme shrnuli ve speciálním reportu, který jsme vydali před týdnem. V něm jsme tematicky shrnuli hlavní lidi a strategické cíle ruské dezinformační kampaně. Tím prvním z nich je snaha o odklon českých sympatií od pomoci Ukrajině. To znamená Rusko chce, aby si to s Ukrajinou mohlo vyřídit samo, aby se členské země Evropské unie a NATO do konfliktu co nejméně zapojili. Dalším z cílů kampaně je obrácení sympatií české veřejnosti od prozápadní orientace. A třetím cílem je vyvolání nedůvěry v naši vlastní politickou reprezentaci a velká média.

Co proti takovým tendencím může řadový český uživatel internetu udělat?

Český uživatel může nyní pomoci jen nepřímo, například tím, že bude tlačit na vládu, aby pomohla Ukrajině. Požadavkem těchto hodin a dnů, jsou dodávky zbraní na Ukrajinu, aby se mohla bránit.

Z hlediska obecného boje proti dezinformacím je především třeba, aby si lidé uvědomili, že ruská dezinformační kampaň není abstraktní věc. Jsou to útoky na společnost, které reálně fungují. Na českém internetu před nimi varují nejenom Čeští elfové, ale i české bezpečnostní služby. Měli bychom o nich vědět a být vůči ruské propagandě společensky imunní. To znamená věnovat se kvalitě zdrojů, ze kterých čerpáme informace. Je to podobné jako se spotřebním zbožím. Jako kdyby nám někdo nabídl kukuřičné lupínky v použitém sáčku na ulici. Automaticky bychom k takovému produktu měli nedůvěru a radši bychom si ho koupili v obchodě. Pokud mi přijde nějaké šokující video nebo emotivně zabarvené informace od kamaráda e-mailem, je velká pravděpodobnost, že to je manipulace nebo falešná informace.

Jak elfové hodnotí krok CZ.NIC, který v pátek zavřel přední dezinformační weby na českém internetu?

Samozřejmě pozitivně, protože elfové celá léta poukazovali na toxicitu těchto webů. V aktuální mimořádné situaci dává dobrý smysl ty největší kreatury ruských dezinformačních kampaní minimálně dočasně utlumit. Není to žádná cenzura, je to zvláštní bezpečnostní opatření na obranu obyvatelstva.

Co by mělo po tomto kroku následovat? 

Je třeba hledat systematické řešení v podobě úpravy mediálního zákona. To znamená zajistit, aby dezinformační weby, které vydělávají na návštěvnické podpoře a inzerci, platily daně a pohybovaly se v legálním rámci. Tedy regulace. Tištěné noviny také nemohou vycházet anonymně nebo inkasovat za inzerci bez základních regulačních pravidel a ochrany spotřebitele.

Co by chtěli elfové v těchto hodinách obzvláště zdůraznit?

Ruská invaze na Ukrajině vyrůstá z podhoubí Putinova režimu, který je zločinný. Má svůj odraz i v českém prostředí, kde funguje velmi vlivná prokremelská pátá kolona. Dlouhá léta si zpracovávala část veřejného mínění do proruských postojů, které de facto schvalovaly přípravy na ruskou agresi. Tento útočný a podrývavý přístup se netýká jenom Ukrajiny, ale i Gruzie, EU a NATO a má u nás spoustu sympatizantů. Jsou to desítky čelních představitelů a desetitisíce podporovatelů. Česká společnost by před tím už nadále neměla zavírat oči a jasně si uvědomit, že takové počínání směřuje proti demokratickému charakteru naší země. To je třeba konečně odmítnout.

Jak je možné České elfy v jejich práci podpořit?

Dvojím způsobem. Jednak tím, že se budeme sami snažit svým jednáním na sociálních sítích a internetu vyvarovat dezinformační propagandě. Druhým způsobem je aktivní zapojení do sítě Českých elfů. Na webu máme návod, jak to udělat.


Díky za rozhovor!

Autorem rozhovoru je Tomáš Bouška.

#Strážci