Robert Čásenský: dobrá žurnalistika je časová odevzdanost

Ať už je vám jeho jméno povědomé z dřívějšího působení v řadách reportérů Mladé Fronty, nebo ho znáte více jako nynějšího šéfredaktora populárního magazínu Reportér, Robert Čásenský je bez debat uznávaný žurnalista s více jak 30letou praxí v oboru. O svoje postřehy a zkušenosti se přišel podělit na středeční online setkání Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž obdaroval studenty cennými radami ze svého dlouholetého působení v oboru. 

Robert Čásenský

Robert Čásenský sám o sobě prozradil, že se ke psaní dostal „jako slepý k houslím“. V roce 1993, během svých studií sociologie na Univerzitě Karlově, zpozoroval nabídku na brigádu v Českém Deníku, zatímco se spolužákem obědval v menze. Tuto shodu okolností lze považovat za začátek jeho kariéry.  Po projití několika různými pracovními zkušenostmi se vypracoval až na pozici šéfredaktora Mladé Fronty Dnes, ze které po 12 letech odešel poté, co byla společnosti odkoupena Agrofertem. Konec této části jeho kariéry byl doprovázen počátkem něčeho nového, konkrétně vznikem magazínu Reportér. 

Projekt Reportér byl založen na představě šíření delších reportáží, ve kterých by se odrážela autorova snaha a čas, strávený nad jednotlivými tématy. Právě tento požadavek vedl k vydávání měsíčníku, který umožňuje autorům důkladnější přípravu. Čásenský v průběhu setkání konkrétně zmínil důležitost přípravy a její různorodost ve spojení s denním tiskem a právě měsíčníkem. Zmínil, že v Reportéru dbají na relevantnost a aktuálnost připravovaných témat, což může vést i k tomu, že několik stránek něčí práce přijde vniveč. Nicméně toto je něco, s čím musí každý šéfredaktor počítat.

Svou nynější pozici hodnotí jako velmi flexibilní a různorodou. Kromě práce na svých vlastních reportážích jeho práce zahrnuje i starost o články kolegů a komunikaci s lidmi z profesí s žurnalistikou spjatými, jako například schůzky s reklamními inzerenty. Uvádí, že žurnalistika je skvělá práce pro zvědavé lidi, která umožňuje značnou svobodu ve výběru témat a osobností pro kooperaci. Na druhou stranu to je zaměstnání bez pevného rytmu, která často může vést k probdělým nocím, což nemusí vyhovovat každému, především těm, kteří mají problém s časovým managementem. 

A jak podle Roberta Čásenského vypadá dobrá žurnalistika? Prvním bodem, kterým na tuto otázku odpověděl, byla časová odevzdanost. Na tématu je nutné pracovat tak dlouho, jak si to samo téma vyžaduje; dobrý žurnalista dá své práci o 10 % procent víc. Dále je potřeba dobrý přístup novináře k tématu. Čím více je zainteresovaný, tím více bude téma kvést pod jeho prsty. A v neposlední řadě je potřeba být nezaujatý, jít do tématu s čistou hlavou. 

Na závěr našeho milého setkání pan Čásenský poskytl motivační radu pro začínající novináře: „Pokud vás to baví, tak to zkuste. Je to práce, která je zábavná a má smysl, v posledních letech vidíme, že má větší smysl, než jsme mysleli.“ 

Za studenty Univerzity Hradec Králové vřele děkujeme za povzbuzující a přínosné setkání, které bylo hostováno takovou cennou osobností, a velice děkujeme Novinářskému Inkubátoru za možnost setkat se se zkušenými žurnalisty. 

Autory článku jsou David Líška, Anita Príbojská a Zuzana Urbanová, studenti Univerzity Hradec Králové.