Rodí se program pro začínající novináře

Praha – V Pražském kreativním centru v domě U Minuty proběhl první náborový seminář pro Novinářský inkubátor. Na něj by měl navázat podzimní program, v jehož rámci se účastníci seznámí s principy novinářské práce a sami si práci novináře vyzkoušejí. Vznikne tak redakce Novinářského inkubátoru. Za projektem stojí Tomáš Bouška a Kateřina Hamplová. 

Během třídenní akce, která se konala 24. až 26. srpna 2020, proběhla série odborných přednášek. V úvodu představila Lucie Černá z Transitions v českém kontextu poměrně nový novinářský formát Solution Journalism. Podstatou je popsat celý příběh. Neupozorňovat jen na problém, pouze nepropagovat úspěšné projekty, ale ukázat, že existují funkční řešení, která se dají aplikovat i jinde. Články psané touto metodou jsou založené na podrobných rešerších a rozhovorech s lidmi vtaženými do problematiky.

Mezi další přednášející patřil Martin Rychlík, původně etnolog a dnes vědecký novinář. Jako šéfredaktor médií na Univerzitě Karlově pomáhá popularizovat vědu. Důležité je pro něj při rozhovorech s úspěšnými vědci osobní kontakt a čas na to si povídat. To ho spojovalo s dalším hostem Alenou Cicákovou, která se připojila on-line z Itálie. Představila svůj podcastový projekt Epimoni-ac, předala účastníkům zkušenosti s tvorbou podcastů a hlavně jim dodala odvahu k jejich vlastních tvorbě. Sdílet své dlouholeté novinářské zkušenosti přišel i reportér Daniel Anýž z Hospodářských novin a Aktuálně.cz. Diskuse s ním se, vzhledem k jeho zaměření, točila hlavně kolem prezidentských voleb v USA. Došlo ale i na současnou situaci novinářů, zájem o tištěná média a o zprávy obecně. Trochu skeptickou rozpravu zakončil optimisticky: „Myslím, že bude líp. Určitě je dobré se novinařině věnovat.“

Účastnice dostaly nejen nálož teorie od profesionálů z oboru, ale zakusily si také práci v terénu. Jejich první výzvou bylo napsat reportáž týkající se funkcionalistické stavby na pražském Žižkově, nově oživeného domu Radost. Ten je nejen oživovanou památkově chráněnou budovou a novým místem pro volný čas i práci, ale také sledovaným developerským projektem. „Při zpracování tématu jsme si uvědomily, jak komplexně je potřeba téma vnímat a z jakých úhlů je třeba se na něj dívat,“ popisuje jedna z účastnic inkubátoru Vanda, bývalá studentka žurnalistiky, pro kterou je účast v inkubátoru novou příležitostí se k novinařině vrátit a rozvinout své dovednosti.

Cílem Novinářského inkubátoru je podle zakladatelů nabídnout platformu pro začínající novináře. „Platforma by měla fungovat v podobě trojúhelníku mezi stáží, vlastní redakcí a neformálním vzděláváním,” popisuje Tomáš Bouška. „S průběhem náborového semináře jsem velmi spokojen, protože splnil svůj hlavní cíl, začal se totiž krystalizovat první redakční tým,” dodává. (red)