Řetězové emaily mezi českými seniory

Řetězové e-maily patří mezi nejrozšířenější dezinformační nástroje. V šíření hoaxů a lživých zpráv často předbíhají i známé dezinformační weby, a to hlavně díky tomu, že se šíří vlastně v soukromí. Zatímco dezinformační web vyvěsí článek veřejně a může tak být konfrontován s fakty, emaily se šíří v soukromí emailových schránek, ke kterým má přístup jen samotný uživatel. Ten však s největší pravděpodobností email nezveřejní, a proto je odhalení dezinformací šířených pomocí emailu složitější. 

Další aspekt řetězových emailů spočívá v jejich takřka nulové ekonomické náročnosti a možnosti je “obsluhovat” na jakoukoli vzdálenost, např. z jiné země. Zatímco dezinformační web musí být někde zakoupen (doména + webhosting) a majitel v konkrétní zemi registrován, což lze dohledat přes různé nástroje typu Who.is (nedávno taková investigace vedla i k odhalení šéfredaktora dezinformačního webu Aeronet), e-mail pošle každý zcela nepozorovaně, zdarma a odkudkoli. 

Cílovou skupinou řetězových e-mailů jsou senioři, kteří e-mail často používají jako hlavní způsob komunikace mezi sebou. Šiřitelé dezinformačních e-mailů zde předpokládají neznalost cílové skupiny na poli mediální gramotnosti a nepředpokládají, že si senioři informace zaslané elektronickou poštou dále ověří. Identifikovat šiřitele řetězových e-mailů obsahujících lživé zprávy je však komplexní úkol, vzhledem k anonymitě, kterou poskytuje prostředí internetu. Rozkrýváním hoaxů a řetězových e-mailů se zabývá například nezisková organizace Čeští Elfové nebo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, fungující při Ministerstvu vnitra ČR od roku 2017. 

Z dostupných výzkumů vyplývá, že na počátku řetězového e-mailu stojí ve většině případů neznámý uživatel, který zprávu záměrně rozšíří na velké množství adres, přičemž spoléhá na to, že se některé “uchytnou”, a zprávu předají dál mezi své známé. Právě tento “mezičlánek” mezi původcem dezinformačního e-mailu a širokou cílovou skupinou je zásadní, jelikož právě díky tomu se pošta začne masově šířit. Jak k tomu dojde a jaký obsah k tomu autor řetězového e-mailu na počátku použije, aby se materiál dostatečně “uchytl”, jsme názorně ukázali např. ZDE.

Šíření řetězových e-mailů

Při drobném průzkumu pro tento blog bylo dotázáno několik seniorů, kteří odpověděli na následující otázky: 

1. Zaznamenali jste někdy ve své elektronické poště řetězový e-mail?

2. Dokázali byste uvést příklad, o jaký typ sdělení šlo? Čeho se e-mail týkal?

3. Víte, kdo Vám takový e-mail poslal?

4. Myslíte si, že to dělá plánovaně?

5. Nacházel se v takovém sdělení nějaký politický podtext nebo politický názor? Jaký?

6. Posíláte takový obsah dál Vy sami?

Řetězový e-mail zaznamenali ve své e-mailové schránce všichni dotázaní senioři. Ve většině případů se jednalo o e-maily s politickým obsahem, v jednom případě šlo o apel na šíření “božího světla”. Podle většiny dotázaných přišel e-mail vždy od známého, kamaráda nebo rodinného příslušníka. Jeden z dotázaných však připustil i to, že ne vždy je schopen odesílatele identifikovat. Podle svých slov ovšem nedokáže určit, kde by mohl odesílatel přijít k jeho adrese. Dotázaní se nedomnívali, že by někdo e-maily rozšiřoval záměrně. Ve většině takto doručených sdělení se však nacházel jasný politický podtext, rasismus nebo šovinismus. Argumentace byla nejčastěji namířena proti hnutí Milion chvilek, Miroslavu Kalouskovi, Zuzaně Čaputové, a naopak podporovala přední populistické politiky. Žádný z dotázaných seniorů však e-maily nešířil dál. Všichni se shodli na tom, že některé z nich také mažou. 

I tato mikrosonda potvrdila, že není snadné kriticky posoudit, jestli jsou senioři skutečně schopní řetězový e-mail spolehlivě odlišit např. od reklamních sdělení, politické (předvolební) inzerce, a hlavně výňatků z různých médií a (des)informačních serverů, nebo nikoli. Jeden respondent tento fenomén vysvětlil jako práci “lidí, kteří byli ovlivněni minulým režimem a asi věří, že informace v řetězových mailech jsou pravdivé” a je určena “labilním lidem”. To by naznačovalo slušnou dávku kritického myšlení, a tedy jistou imunitu vůči dezinformacím. 

Mezi dotázanými se ale v neformálním rozhovoru ukázaly i takové názory, že manipulativní sdělení (nejen s ruským vlivem) tu jsou kvůli “politicky překorektnělému” zpravodajství veřejnoprávních médií a přebyrokratizované Evropské unii. Jako by snaha manipulovat a lživě posouvat významy událostí a veřejného dění byla vyvolána abstraktním strašákem, univerzální výmluvou. Opět, v takových případech je těžké posoudit, jestli se jedná o zažitý narativ přeposílaných zpráv (a tedy názor někoho jiného), nebo vlastní názor konkrétního seniora. Každopádně se tu nabízí uskutečnit extenzivnější sondu do myšlení a internetového chování většího počtu seniorů a ohledání jejich mediální gramotnosti např. v pohraničí a místech s nižším zalidněním, občanskou obslužností atp.

#strazci

Natálie Vaidišová

Absolventka mezinárodních teritoriálních studií na FSV UK, v současné době studentka teritoriálních studií se zaměřením na Rusko a eurasijský prostor. Delší dobu se věnuje ruským vlivovým aktivitám v zahraničí, zejména dezinformační kampani ve střední a východní Evropě. Zajímá se také o historickou politiku a politiku paměti. Ve volném čase má moc ráda čtení, zejména poezii, sport nebo pečení.

Tomáš Bouška

Zakladatel Novinářského inkubátoru. Absolvent politologie na FF UK a FSV UK v Praze a švédského programu sociologie. Dříve pracoval jako mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupce ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, v obecně prospěšné společnosti Aspen Institute Prague, v Památníku Šoa Praha – Bubny a Heinrich-Böll-Stiftung. Nyní přednáší na New York University a CET Prague. Od roku 2010 je předsedou Spolku Političtí vězni.cz.