Solutions Journalism s Lucií Černou nabízí řešení

Druhou březnovou středu proběhlo online setkání studentů Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci s Lucií Černou z Transitions. Lucie Černá vystudovala obor sociální a kulturní ekologie a přes pozici tiskové mluvčí Greenpeace se dostala až k Solutions Journalism aneb žurnalistika zaměřená na řešení. Této oblasti se dlouhodobě nejen věnuje, ale také ji vyučuje.

Lucie Černá

Jak vyřešit nezaměstnanost, globální oteplování, znečištěné ovzduší či interkulturní problémy?

Studentům byl představen tzv. Solutions Journalism, nový zdroj, ze kterého lze čerpat možná řešení na společenské potíže. Studenti dostali vhled do toho, čím se tento druh novinařiny zabývá. Reaguje na společenské problémy, které se dějí právě teď, přičemž se opírá o podložené pravdivé informace a zároveň ukazuje možná řešení, která se osvědčila v reakci na určitou problematiku.

Studenti se nenudili díky interaktivní přednášce

Na rozdíl od předchozích přednášek se pracovalo s weby a prezentací. Na stránkách gapminder.org měli studenti možnost si ověřit v kvízu svoje znalosti o dnešním světě a zjistit, zda nemají zkreslené představy. Na kvíz navazovalo pokračování výkladu, které se týkalo negativních, avšak pravdivých článků. Všichni studenti se mohli zapojit nejen do diskuse, ale zároveň se anonymně podíleli i na virtuální myšlenkové mapě, která se věnovala pocitům z negativních článků. 

U negativních článků se chvíli zůstalo a rozproudila se diskuse o tom, proč mnozí lidé přestávají sledovat masmédia. Z následně ukázaného grafu z Reuters Institute šlo vyčíst, že hlavními důvody, proč se jim lidé vyhýbají, jsou např. negativní ovlivnění života či nejistota, zda se jedná o pravdu. S těmito problémy by měla pomoci právě Solutions Journalism, protože přikládá k pravdivým situacím i ověřená řešení, čímž se výrazně odlišuje od tradiční žurnalistiky.

Nabízet řešení má svoje podmínky

Ke konci přednášky hovořila Lucie Černá o čtyřech hlavních kritériích Solutions Journalism. Prvním je vysvětlení, zda a jak uvedený přístup funguje či nefunguje, druhým je předložení důvěryhodných důkazů, třetím pak důraz na porozumění principu řešení. Finálním kritériem je poukázání na podmínky či slabé stránky tohoto přístupu. Pokud tyto kritéria smícháme dohromady a přidáme schopného novináře, vznikne nám novinářská práce zaměřená na řešení.

Součástí přednášky byla i ukázka několika novinářských prací z oblasti žurnalistiky zaměřené na řešení, jež můžete najít zde: https://toleducation.org/solutions-journalism/cs/sj-ve-stredni-a-vychodni-evrope/

Závěrem bychom chtěli poděkovat Lucii Černé za představení okruhu žurnalistiky, který vám sice ve svých článcích nepředstaví roztomilá koťátka či možné budoucí modly sportovních aut, avšak může pomoci zlepšit svět.

Autory článku jsou Michaela Maiova, Vladislav Sedláček a Martin Sehnoutka, studenti Univerzity Hradec Králové