Tvář jarní inkubace: Lukáš Rešl

Představujeme (staro)nového kolegu, který posiluje redakci Novinářského inkubátoru. Lukáš absolvoval podzimní inkubaci studentů UHK a rozhodl se pokračovat ve specializaci na 50. léta a Jáchymov. Vítej na palubě, Lukáši!

Co Lukáše přivádí? 

„V novinářském inkubátoru bych rád rozvinul své psací schopnosti a blíže nahlédl do světa novinářské práce, která je velmi komplexní a široká. Z hlediska tvorby novinářských článků, bych rád získal cenné zkušenosti a dovednosti potřebné ke kvalitnímu zpracování žurnalistických prací, zejména publicistických. Ačkoli je mým hlavním zájem tvorba článků, rád bych si osvojil také znalosti v dalších odvětvích novinářské práce, které bezesporu mohou být užitečné a dobrý novinář se bez nich nemusí obejít.“

Lukáš Rešl

Lukáš Rešl je absolventem bakalářského studia sociologie na Univerzitě Hradec Králové, přičemž v současné době na téže univerzitě studuje magisterský obor politologie zaměřený na latinskoamerický region. Zajímá se především o společenské dění a mezilidskou komunikaci. Má velmi blízký vztah k českému jazyku, je vášnivým milovníkem kultury i umění – obzvláště hudby, které se aktivně věnuje skrze hudební projekty. Zde si například můžete poslechnout jeden z počinů jeho hudební skupiny The New Horizons.

V podzimní inkubaci 2021 se věnoval Jáchymovu a napsal reportáž, která byla otvíracím článkem prvních on-line novin Novinářského inkubátoru.