YOUTH VOICE: Pravdy, lži a názory

V úterý 5. prosince 2023 proběhl na EKO Gymnáziu Poděbrady další z workshopů pod vedením školitelky Valerie Štylerové z organizace Fak(e)ticky v rámci projektu Youth Voice. Základem setkání bylo, aby žáci tamní kvarty, kvinty a sexty pochopili slovo informace a naučili se je vyhodnocovat. Osvojili si metody, jak rozlišovat pravdu od nepravdy a názoru, dozvěděli se více o tom, jak informace ověřovat a jak pracovat se zdroji. Nechybělo ani téma dezinformace. Na základě nabytých zkušenosti budou nadšení dobrovolníci pracovat na svých textech zaměřených na témata z jejich okolí.

Poděbradské EKO gymnázium první prosincové úterý hostilo mediální workshop pořádaný Novinářským inkubátorem a neziskovou organizací Fak(e)ticky. Školitelka Valerie Štylerová studenty interaktivním způsobem uvedla do mediálního prostředí. Představila jeho funkci, ale i úskalí s ním spojená. Co jsou to informace a do jakých kategorií je vůbec rozdělujeme? Žáci po workshopu zjistili, že na pravdy, lži a názory. Jak je rozlišovat, ověřovat a pracovat se zdroji? Jaký je rozdíl mezi primárními a sekundárními zdroji si vyzkoušeli na příkladu hádky mezi spolužáky.

Dalším ozvláštněním tak trochu jiné přednášky byla tichá pošta. V rámci na první pohled nevinné hry si studenti vyzkoušeli, jak snadno a nenápadně se dají šířit dezinformace. Z faktu, že je Česká televize financována koncesionářskými poplatky, vyplynul názor, že je Česká televize dobrá. Díky nabytým vědomostem už ale ví, jak nepravdy poznat a vyhodnocovat.

Motivovaní žáci budou v průběhu následujících týdnů pracovat na vlastních žurnalistických textech. Jejich úkolem je vybrat si libovolné téma z jejich okolí, které zpracují, a nechají tak zaznít svůj hlas. Na výstupy se můžete těšit na webu Novinářského inkubátoru a v lokálních plátcích.